Causa Canonizationis Patris Francisci Xaverii Trương Bửu Diệp
Cause of Canonization of Father Francis Xavier Trương Bửu Diệp
Án Phong Thánh Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp
Văn phòng Cáo Thỉnh – Postulation Office
4410 – 51 Ave. St. Paul, AB., T0A 3A2 Canada Tel. 780 862 9778 E-mail: hongancanada@yahoo.ca

Ngày 12.2.2012

Kính thưa Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí
Chủ tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ

Re. Xin phép vận động tuyên thánh Cha FX Trương Bửu Diệp

Kính thưa Đức Ông Giuse,
    Tôi là linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên, gốc địa phận Cần Thơ, hiện đang phục vụ tại Canada với vai trò linh mục Chưởng Ấn của địa phận St. Paul. Alberta, Canada. Ngày 25.8. 2011, Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, Giám Mục địa phận Cần Thơ đã chấp nhận kiến nghị của Hội Những người Ái mộ Cha FX Trương Bửu Diệp và đã bổ nhiệm tôi làm Cáo Thỉnh Viên cho vụ án tuyên Thánh Cha FX Trương Bửu Diệp.

    Đây là một đặc ân nhưng đây cũng là một trọng trách cần nhiều ơn Chúa trợ lực cũng như sự cộng tác của nhiều người, nhất là linh mục ở khắp nơi.

Với lá thư nầy, tôi xin Đức Ông cho phép linh mục Fx. Trịnh Tuấn Hoàng, OFM, cộng tác trong việc vận động tuyên thánh Cha FX Trương Bửu Diệp. Cụ thể là:    

    • Phổ biến rộng rãi về nhân đức, về danh thơm tiếng tốt của Cha FX Trương Bửu Diệp để mọi người đồng lòng tán     thành việc tuyên thánh cho Cha.
    • Kêu gọi những chứng nhân cung cấp chứng từ và chứng tích liên quan đến Cha FX Trương Bửu Diệp.
    • Thành lập Quỹ Từ Thiện Cha FX Trương Bửu Diệp (Foundation of Father Francis Xavier Trương Bửu Diệp) để mọi người tham gia và ủng hộ tinh thần cũng như vật chất cho tiến trình tuyên thánh lâu dài và khó khăn nầy.

Mong Đức Ông chấp nhận lời yêu cầu của tôi để cho phép linh mục Fx. Trịnh Tuấn Hoàng OFM. cổ động thực hiện tiến trình tuyên Thánh cho Cha FX Trương Bửu Diệp. Tất cả vì vình danh Thiên Chúa, vì trang sử hào hùng của Giáo Hội Việt Nam và vì phần rỗi các linh hồn.

Xin Chúa trả công bội hậu cho Đức Ông. Chào thân ái trong Chúa Kitô linh mục

Lm. Phêrô Trần Thế Tuyên, Cáo Thỉnh Viên
January 27th 2012
Letter of invitation to be a collaborator for Canonization of Father Francis Xavier Trương Bửu Diệp

    Msgr. Father Joseph Tri Trinh.
    My name is Peter Tuyen Tran, originally from the Diocese of Can Tho in Vietnam. I am a Catholic Priest and also Chancellor of the Diocese of St. Paul, Alberta in Canada. Recently, in August 25th 2011 Most Reverend Stephen Tri Bửu Thiên, Diocesan Bishop of Can Tho, accepted the Supplex Libellus presented by the Organization of the Friends of Father Francis Xavier and appointed me as Postulator of the cause of Canonization of Father Francis Xavier Trương Bửu Diệp.

    This is a great honor for me but also a heavy responsibility that I cannot achieve it without divine support and without collaboration from many people, especially priests in everywhere.

    By this letter, I wholeheartedly and officially ask you to allow Father Francis Hoang Trinh, OFM., to join hands with me for the canonization of Farther Francis Xavier Trương Bửu Diệp wherever you are able to do so. Our work would be: • Spread all over the world the virtues and the good reputation of Father Francis Xavier Trương Bửu Diệp in order that everybody agree from their hearts that Father Francis Xavier Trương Bửu Diệp should be beatified soon.
• Make witness to show evidences, documents related the life of Father Francis Xavier Trương Bửu Diệp. Also report all considered-miracles happened through the intercession of Father Francis Xavier Trương Bửu Diệp.
• Establish the Foundation of Father Francis Xavier Trương Bửu Diệp in order that everybody can share spiritually and materially with the canonizing program of Father Francis Xavier Trương Bửu Diệp. The procedure surely takes a long time and also with many challenges involved.

    I beg you to accept my proposal for this very important matter. All these are for the glory of God, for the heroic history of Catholic Church in Viet Nam and for the good of all souls.

    May almighty God give you a big reward! Yours in Christ!


 Reverend Peter Tuyen Tran, Postulator